Positiv omtale av NOKLUS i NFAs medlemsbrev

  • Positiv omtale av NOKLUS i NFAs medlemsbrev

I siste utgave av medlemsbrevet fra Norsk forening for Allmennmedisin anbefales sykehjemslegene å undersøke om deres sykehjem er innmeldt i NOKLUS, og eventuelt legge nødvendig press på ledelsen dersom så ikke er tilfelle. NFAs medlemsbrev 09.12.11

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen