PT-INR egenmåling og egenkontroll av Marevanbehandling

  • PT-INR egenmåling og egenkontroll av Marevanbehandling

Det er satt opp nye kurs i PT-INR egenmåling og egenkontroll av Marevanbehandling i Tromsø og Bodø. I Tromsø vil det gå flere kurs våren 2012, og disse er i utgangspunktet fulltegnet. I Bodø er det også planlagt kurs i 2012, og her er det fortsatt ledig kapasitet. Kursene er for egnede pasienter i Helse Nord (Finnmark, Troms og Nordland).

I helsemagasinet Pingvinen (Universitetetssykehuset Nord-Norge) er prosjektet omtalt i et oppslag med laboratoriekonsulent Grete Johnsen, i forbindelse med kurs i PT-INR egenmåling i høst; Pingvinen 11, desember 2011, side 4.

Kontaktpersoner for spørsmål vedrørende kurs i PT-INR egenmåling og egenkontroll av Marevanbehandling:

Troms og Finnmark: Laboratoriekonsulent Grete Johnsen tlf 776 26740/ 97562792 E-post: grete.johnsen@unn.no

Nordland: Laboratoriekonsulent Marit Holm Sølsnes tlf 90724577 E-post: marit.holm.solsnes@nordlandssykehuset.no

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen