Noklus med ny vitenskapelig artikkel

  • Noklus med ny vitenskapelig artikkel

I en studie som publiseres i "Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation" har vi undersøkt den biologiske variasjonen av INR hos pasienter som bruker warfarin som ikke er i en stabil behandlingsfase. Det ble funnet at den er vesentlig høyere enn hos friske personer og hos pasienter som er i en stabil behandlingsfase. Mer enn 90 % av den biologiske variasjonen av INR kan forklares ut fra variasjon av aktiviteten av koagulasjonsfaktorer.

Studien har tittelen "The influence of coagulation factors on the in-treatment biological variation of international normalized ratio for patients on warfarin."

Forfatterne bak studien er Una Ørvim Sølvik, Thomas Røros, Per H. Petersen, Anne Stavelin, Grete Monsen og Sverre Sandberg. 

Les mer på Informa Healthcare.

Studien er også omtalt i Hjerteblogg.


 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen