Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll til sykehuslaboratorier

  • Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll til sykehuslaboratorier

Mandag 18. august sender Noklus ut eksterne kvalitetskontroller for analyse av PT-INR, APTT og fibrinogen til sykehuslaboratorier som deltar i kvalitetskontrollprogrammet.

Resultatene registreres på websiden http://nkk.noklus.no innen tirsdag 26. august.

Ta kontakt med Noklus, tlf 55 97 95 00, ved spørsmål om utsendelsen.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen