Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus"

  • Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus"

Noklus gir ut "Aktuelt fra Noklus" en gang i året. Alle deltakerne i Noklus mottar dette magasinet nå i september.

I årets profilmagasin omtales et av våre nyeste prosjekter; kvalitetssikring av laboratorievirksomheten som utføres i hjemmetjenesten. I tillegg presenteres et spennende doktorgradsarbeid om en ny modell for ekstern kvalitetskontroll av INR-målinger på legekontor. Andre tema dere kan lese om er kasuistikker til sykehjemsleger, anbefalinger ved utvidelse av laboratorietilbud i forbindelse med samhandlingsreformen og årets tema som er preanalyse.

Les hele magasinet her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen