Vurderingsbrev, HbA1c

  • Vurderingsbrev, HbA1c

Resultatene fra den eksterne kvalitetskontrollen for HbA1c (sendt ut 26.08.14) er nå klare, og vurderingsbrevene er sendt til dem som deltok på utsendelsen. Har du spørsmål til vurderingen, vennligst kontakt laboratoriekonsulenten i ditt fylke

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen