Statsbudsjettet 2015 - seks millioner foreslått til Noklus

  • Statsbudsjettet 2015 - seks millioner foreslått til Noklus

I statsbudsjettet for 2015 foreslås det å bevilge seks millioner kroner til pilotprosjektet som skal vurdere organiseringen av laboratorievirksomheten for brukere i hjemmetjenestene. Noklus startet prosjektet i 2014 og der ønsker vi å finne kriterier for når hjemmetjenestene bør ha laboratorievirksomhet og eventuelt hvilket omfang den bør ha. 

Noklus er glade for at det er foreslått seks millioner kroner i statsbudsjettet. Vi vil bruke midlene til å fortsette påbegynt pilotprosjekt med sikte på kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene. I tillegg vil vi fortsette den faglige videreutviklingen og kvalitetssikringen av laboratorievirksomheten i sykehjem på en slik måte at tjenestene også kan benyttes av hjemmetjenestene.

Les mer om prosjektet her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen