Kasuistikker om bruk av laboratorieprøver ved diabetes

  • Kasuistikker om bruk av laboratorieprøver ved diabetes

Det er nå utarbeidet to nye kasuistikker hvor tema er bruk av laboratorieprøver ved diabetes. Noen av problemstillingene som blir drøftet, er hvor ofte pasienter med diabetes bør måle glukose og hvilke verdier for glukose og HbA1c som indikerer god eller dårlig diabeteskontroll.

Dette er et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre bruken av laboratorieprøver utenfor sykehus, ikke bare analysekvaliteten. Kasuistikkene blir i disse dager sendt ut pr epost til deltakerne, men du kan allerede nå gå inn og delta. Det tar cirka ti minutter. Pasienthistoriene finner du her.

Noklus har jevnlig de to siste årene sendt ut kasuistikker som belyser vanlige kliniske problemstillinger, som et tilbud til sykehjemslegene. Dette tilbudet utvides nå også til fastleger. Er du lege ved allmennlegekontor eller i sykehjem kan du få individuell tilbakemelding hvor dine svar sammenstilles med svarfordeling fra de øvrige deltakere.

Tidligere kasuistikker og tilbakemeldinger, finner du her.

 

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen