Noklus er sertifisert ifølge ISO 9001:2008

  • Noklus er sertifisert ifølge ISO 9001:2008

I 2014 har Noklus vært i en prosess som har ledet frem til at Noklus nå er sertifisert ifølge ISO 9001:2008. Sertifikatet ble utstedt 5. januar 2015 og vil gjelde for tre år. Noklus var i perioden 2007-2013 sertifisert etter samme standard.

Kvalitetsleder Kari Nerhus ved Noklus har følgende kommentar til sertifiseringen: "Jeg er veldig godt fornøyd med at vi er sertifisert på nytt. I perioden uten sertifisering har vi riktignok vedlikeholdt alle rutinene som kreves for ISO 9001, men det er betryggende å få dette bekreftet fra en ekstern part, som i dette tilfellet er Nemko. Nå vil vi fortsette kvalitetsarbeidet vårt fram mot å få akkreditert ekstern kvalitetsvurdering ifølge ISO/IEC 17043:2010."

 
 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen