Vellykket vintermøte i Oslo

  • Vellykket vintermøte i Oslo
NOKLUS har avviklet et vellykket vintermøte i Oslo i regi av NOKLUS Oslo. 69 ansatte fra NOKLUS var samlet til bl.a. foredrag om samhandlingsreformen og årets analyse HbA1c.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen