Noklus lanserer laboratorieprosedyrer på «Min side»

  • Noklus lanserer laboratorieprosedyrer på «Min side»

Vi er stolte av å kunne presentere et nytt og forbedret verktøy til våre deltakere. Fra nå av vil våre laboratorieprosedyrer bli å finne i en egen fane på «Min side» på www.noklus.no. Alle prosedyrene er faglig oppdaterte, og vi har lagt vekt på at prosedyrene skal være et brukervennlig tilbud til våre deltakere.

Utvider tilbudet på "Min side"
Inngangsportalen «Min side» inneholder allerede faner for ekstern kvalitetsvurdering og e-læringskurs, og nå utvider vi tilbudet til også å gjelde laboratorieprosedyrer. Her vil man til enhver tid finne oppdaterte laboratorieprosedyrer, med snarveier til analyseprosedyrer for egen virksomhet.

Laboratorieperm I og II utgår
Med overgang til elektroniske laboratorieprosedyrer vil laboratoriepermene «Laboratoriet I» og «Laboratoriet II» fases ut. Deltakerne vil få en ny perm som kan benyttes til informasjon som angår laboratoriedriften og annen informasjon fra Noklus. Fra 15.09.15 er innholdet i Laboratoriet I og II utdatert og oppdaterte prosedyrer er kun tilgjengelig via Min side. Innhold i Laboratoriet I og II vil likevel være tilgjengelig på www.noklus.no i en kort overgangsfase.

Hva skal deltakerne gjøre med de gamle permene?
Noklus anbefaler at permene med prosedyrer og veiledninger som er utarbeidet av Noklus blir kastet. Annet innhold i permene bør bli vurdert av hver deltaker med utgangspunkt i lokale arkiveringsrutiner. 

Oppdaterte laboratorieprosedyrer på «Min side»
Det er viktig at alle som utfører laboratoriearbeid setter seg inn i innholdet i de oppdaterte prosedyrene og at det på hver enkelt arbeidsplass blir lagt til rette for at de oppdaterte prosedyrene blir lett tilgjengelig for alle. Alle våre deltakere har fått utdelt et eget brukernavn og passord til «Min side». Dersom du ikke har dette tilgjengelig, kan du ta kontakt med din lokale laboratoriekonsulent. Påloggingsinformasjon står blant annet i følgebrev som ankommer sammen med de eksterne kvalitetskontrollene.

Nytt kapittel i prosedyrekatalogen
Vi introduserer også et helt nytt kapittel i prosedyrekatalogen. Dette har fått tittelen «Laboratoriearbeid på sykehjem». Her er spesielle forhold knyttet til laboratoriemedisin på sykehjem omtalt, og de vanligste analysene som utføres på sykehjem er beskrevet spesielt.

Laboratorieprosedyregruppen
Vi har hatt en egen gruppe som har arbeidet med omlegging av laboratorieprosedyrene til «Min side». Det er laboratoriekonsulent Bente Omenås som har ledet gruppen. Hun forteller at det er et stort og tidkrevende arbeid de nå ser resultatet av. «Dette har vært en stor jobb, med mange ulike utfordringer, både i forhold til revidering og faglig oppdatering av prosedyrene, men også det at vi har måttet forholde oss til datatekniske løsninger, layout osv. Det har jo vært viktig for oss å få til et brukervennlig produkt for våre deltakere, og det håper og tror jeg at vi har lykkes med».

Foto: Steinar Holmeset, Noklus.

 

 

Fra venstre bak: Bente Omenås, Noklus Rogaland, Tina Divaris, Noklus Oslo, Kari-Anne Melvær Strømmen, Noklus Sogn og Fjordane.

Fra venstre foran: Mona Torvik, Noklus Møre og Romsdal, Anne Lise Saga, Noklus Vestfold og Barbro Henriksen, Noklus Nordland.

For å lese mer om laboratorieprosedyrene på «Min side», kan du gå inn her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen