Verdens beste på pasientidentifikasjon?

  • Verdens beste på pasientidentifikasjon?

I siste utgave av Helsesekretæren i spalten "Fra Laben" retter Noklus søkelyset på pasientidentifikasjon. Dette er ett av mange trinn i den preanalytiske fasen der feil kan oppstå. Det fins nemlig mange eksempler på at prøver blir tatt av feil pasient eller merket med feil navn, både i og utenfor sykehus i Norge. Derfor er pasientdentifikasjon ett av flere tema Noklus tar for seg i sin satsing for å bedre den preanalytiske fasen.

Du kan lese artikkelen "Norge kan bli verdens beste på pasientidentifikasjon" her.

"Gamle kjente" var månedens preanalyse i oktober i 2014.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen