Hjemmetjenesten på laboratoriekurs

  • Hjemmetjenesten på laboratoriekurs

Noklus er i gang med et pilotprosjekt for å kvalitetssikre laboratoriearbeidet som utføres i hjemmetjenesten. I siste utgave av Bioingeniøren (5.2015) kan du lese om et kurs som ble holdt for ansatte i hjemmetjenesten i Østfold, og de utfordringene kursdeltakerne sto overfor der.

En pdf av saken i Bioingeniøren 5.2015 finner du her.

En kartlegging utført av Noklus i 2014, i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold, viste at hele 95 % av hjemmetjenesten har laboratorievirksomhet. Pilotprosjektet skal vurdere hensiktsmessig organisering og kvalitetssikring av laboratorievirksomheten for hjemmeboende pasienter. Arbeidet skal evalueres til høsten og vil munne ut i et landsomfattende prosjekt. Målet å få med alle hjemmetjenesteenhetene innen utgangen av 2020, men det forutsetter finansiering over statsbudsjettet.

Du kan lese mer om pilotprosjektet her.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen