Ustabil hjemmeside

  • Ustabil hjemmeside

Det skal i dag utføres vedlikehold på en server, noe som kan føre til litt utstabil hjemmeside. Vi jobber så fort vi kan og håper at dette ikke skaper problemer for våre brukere.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen