Månedens preanalyse, august: "Korrekt rørrekkefølge"

  • Månedens preanalyse, august: "Korrekt rørrekkefølge"

Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen er et av satsingsområdene for Noklus i 2015. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden.

Noen tema kan synes banale og de presenteres med humor, men alle temaene er valgt ut fordi undersøkelser har vist at de er veldig aktuelle forbedringspunkter.
Studier viser at inntil 2/3 av de feil som skjer med en prøve, har skjedd før prøven kommer til analyse.

Skriv ut siden om månedens preanalyse, heng den på veggen på laboratoriet og snakk om temaet med kolleger.

Månedens preanalyse for august har vi kalt "Korrekt rørrekkefølge".

Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen