Noklus på landskonferanse i Larvik

  • Noklus på landskonferanse i Larvik

Noklus sin årlige landskonferanse gikk av stabelen 8.-10 september, og mer enn 100 ansatte fra hele landet var samlet i Larvik for faglig påfyll og kunnskapsutveksling.

Noen av temaene som ble tatt opp under landskonferansen, var Noklus sin strategi for 2016-2018, satsing på den preanalytiske fasen ved laboratorieundersøkelser, bruk og nytte av intern kvalitetskontroll, klinisk bruk av Pro-BNP i allmennpraksis og i kommunale døgnenheter, samt trender innen analysekvalitet.

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, så frem til å samle alle medarbeidere til den 24. landskonferansen i rekken. "Noklus har medarbeidere på hovedkontoret i Bergen, og ellers laboratoriekonsulenter og spesialister ved de ulike helseforetakene rundt omkring i hele landet. Den årlige landskonferansen er derfor en viktig arena for oss, der vi kan oppdatere hverandre faglig og bli enige om nye satsingsområder til det beste for alle pasientene i Norge." 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen