Endring i utsendelsesfrekvens for ekstern kvalitetskontroll

  • Endring i utsendelsesfrekvens for ekstern kvalitetskontroll

Fra 2016 vil Noklus foreta en endring i utsendelsesfrekvensen for ekstern kvalitetskontroll.

D-dimer og Troponin T er blant de nyeste av utsendelsesprogrammene våre. Vi har sett en økende interesse og et sterkere fokus på kvaliteten av disse analysene de siste årene, og har derfor bestemt at vi vil øke frekvensen fra én til to ganger årlig.

Kolesterolanalysen har de siste årene fått mindre betydning i allmennpraksis, og vi reduserer derfor frekvensen fra to til én gang årlig.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen