God opplæring er et viktig ledd i kvalitetsarbeidet

  • God opplæring er et viktig ledd i kvalitetsarbeidet

Både opplæring og kompetanseheving er viktige ledd i kvalitetsarbeidet. Nødvendig kunnskap og ferdigheter i laboratoriemedisin bidrar til sikrere pasientsvar. Opplæring av ansatte bør dokumenteres ved bruk av opplæringsplaner. En opplæringsplan gir arbeidsgiver oversikt over ansattes kompetanse, og planen bidrar til å sikre lik opplæring for alle ansatte.
 

I Helsesekretæren nr. 4 - 2015 har Turid Aasland Dahle, laboratoriekonsulent i Noklus Rogaland, skrevet en artikkel som omhandler opplæring og kompetanseheving. Her sier hun også noe om hvordan krav til kompetanse er forankret i lovverket. 

Les hele artikkelen her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen