Nye krav til måleapparater som måler blodsukkerverdier

  • Nye krav til måleapparater som måler blodsukkerverdier

ISO-standarden som regulerer måleapparater for blodsukkerverdier fra 2003 er blitt revidert, og vår kvalitetsleder Kari Nerhus gjør i et intervju med nettstedet Livsstilssykdommer rede for de nye kvalitetskravene.

Intervjuet kan du lese her: www.livsstilssykdommernorge.no

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen