Noklus arrangerer europeisk kongress i Bergen

  • Noklus arrangerer europeisk kongress i Bergen

Noklus er vertskap når den europeiske kongressen EQALM (European Organisation for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine) arrangeres i Bergen 8. og 9. oktober 2015. Deltakere fra mer enn 25 land er påmeldt kongressen, hovedsakelig fra Europa, men også fra Australia, Brasil, Canada og India. Flere ansatte i Noklus skal delta, noen også som foredragsholdere. 

EQALM består av ulike europeiske organisasjoner som tilbyr ekstern kvalitetsvurdering av laboratorieanalyser. Noklus er en slik organisasjon og er medlem i EQALM.
Du kan lese mer om organisasjonen på hjemmesiden til EQALM.

Hovedtemaene for kongressen i Bergen er krav til analysekvalitet, pasientnær analysering og harmonisering av prøvesvar. Å harmonisere prøvesvar betyr at man ønsker å oppnå like svar på laboratorieprøver uansett hvor prøven er analysert; ulike instrumenter, ulike land osv.   

Klikk her om du ønsker å se hele programmet for kongressen

 "Denne årlige kongressen er en utmerket arena der vi som jobber med ekstern kvalitetsvurdering kan utveksle erfaringer på tvers av landegrensene", sier Anne Stavelin. Hun er forsker i Noklus og styremedlem i EQALM, og har hovedansvaret for arrangementet i Bergen. I tillegg til det faglige programmet, blir det også en tur til Fløien. "Dette er vel obligatorisk når vi er i Bergen og samler deltakere fra så mange land", avslutter Anne Stavelin.  


Anne Stavelin, forsker i Noklus, gleder seg til å være vertskap for den europeiske kongressen som samler deltakere fra over 25 land. Foto: Noklus

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen