Urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon hos eldre

  • Urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon hos eldre

Noklus har nå utarbeidet nye pasienthistorier (kasuistikker) som illustrerer bruk av urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon hos eldre. Korrekt bruk av urinstrimmel og bakteriologisk undersøkelse av urin, kan bidra til god pasientbehandling og rasjonell bruk av antibiotika.

Utsendelse av pasienthistorier er et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre bruken av laboratorieprøver utenfor sykehus, ikke bare analysekvaliteten. Kasuistikkene blir i disse dager sendt ut pr e-post til deltakerne i Noklus, men du kan allerede nå gå inn og delta. Det tar cirka ti minutter å besvare kasuistikken. Pasienthistoriene finner du her.

Noklus har jevnlig de to siste årene sendt ut kasuistikker som belyser vanlige kliniske problemstillinger, som et tilbud til sykehjemslegene. I 2014 ble tilbudet utvidet også til fastleger. Denne gangen er tilbudet utvidet ytterligere, og det er nå utarbeidet egne kasuistikker til annet helsepersonell med laboratorierelaterte oppgaver i sykehjem. 

Pasienthistoriene blir tilpasset din yrkesbakgrunn og arbeidssted. De som deltar får tilbud om tilbakemelding, med svarfordeling fra andre deltakere med samme type arbeidssted og yrkesbakgrunn.

Tidligere utsendte kasuistikker og tilbakemeldinger, finner du her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen