SKUP er klar med ny rapport

  • SKUP er klar med ny rapport

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av et PT-INR-system, microINR coagulometer. 

SKUP vil takke Persaunet legesenter, Hallset legesenter, Koagulasjonslaboratoriet ved St. Olavs Hospital og laboratoriekonsulentene i Sør-Trøndelag for at de gjennomførte det praktiske arbeidet med utprøvingen.

På SKUPs hjemmeside www.skup.nu finner du oversikt over alle SKUP-rapporter. Du kan også finne korte sammendrag av rapportene.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen