Behov for å kvalitetssikre laboratoriearbeid i hjemmetjenesten

  • Behov for å kvalitetssikre laboratoriearbeid i hjemmetjenesten

Kåre Øygarden er lege ved et interkommunalt øyeblikkelig hjelp - døgntilbud for fire kommuner i Rogaland. Fylket er ett av fylkene der prosjektet med å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten nå er planlagt å starte opp. Til "Dagens Medisin" forteller Øygarden hvorfor det er behov for å kvalitetssikre laboratoriearbeid i hjemmetjenesten. "Det er en betydelig laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, og denne virksomheten er ikke en del av en systematisk kvalitetskontroll", sier Øygarden. Han påpeker også forskjellen mellom et legekontor, der få personer har ansvar for prøvetaking, og hjemmetjenesten der mange er involvert i prøvetakingen. I hjemmetjenesten vil da den enkelte person håndtere færre prøver og få mindre øvelse med dette enn ved et legekontor.

På spørsmål om hvilke medisinske konsekvenser eventuelle feil i prøvetaking kan få, trekker Øygarden blant annet fram dem som går på blodfortynnende behandling. "Dette er en viktig men risikabel behandling, der doseringen blir justert jevnlig etter blodprøver". 
Les hele artikkelen til "Dagens Medisin"

Noklus søkte om 11,5 millioner kroner for å inkludere alle landets hjemmetjenester i dette kvalitetssikringsprosjektet. Med disse midlene kunne alle hjemmetjenestene vært inkludert i løpet av en femårsperiode. Med den foreslåtte bevilgningen på 6 millioner tar det 15 år før hele landet er omfattet av kvalitetssikringsprosjektet for hjemmetjenesten. 
Les mer om hjemmetjenesteprosjektet her

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen