Veiledning i urinprøvetaking - nå også på engelsk

  • Veiledning i urinprøvetaking - nå også på engelsk

Noklus har nå fått en engelsk utgave av "Veiledning i urinprøvetaking". Denne kan skrives ut og benyttes i legepraksisen som en veiledning til den som skal ta urinprøve. Skrivet inneholder informasjon om korrekt prøvetaking, samt felter der pasient skal krysse av for når og hvordan prøven er tatt og hvordan den er oppbevart.

Norsk og engelsk utgave er tilgjengelig for utskrift på "Min side".

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen