Flere benytter seg av web-registrering

  • Flere benytter seg av web-registrering

Som en del av Noklus sin satsning på elektroniske tjenester, er nå de fleste av våre kontrollutsendelser nettbaserte. Det vil si at deltaker registrerer resultatene fra de eksterne kvalitetskontrollene elektronisk på «Min side», og får vurderingsbrevene tilbake samme sted.

En av de største fordelene med å gå fra registrering på papir til web er at deltaker nå har alle sine vurderingsbrev samlet under «Min side», og resultatene er lett tilgjengelige for alle i virksomheten. Det er i tillegg enkelt å registrere resultatene og deltakerne kjenner igjen svarskjemaet fra papirversjonen.

Ved HbA1c-utsendelsen i august 2015 valgte 51 % av våre deltakere å registrere sine resultater elektronisk på «Min side», mens det i 2013 var 36 % som gjorde det samme. Ifølge avdelingsingeniør Gro Gidske ved seksjon for Ekstern kvalitetssikring er målet at alle utsendelser fra Noklus blir nettbaserte i løpet av 2016. «Tilbudet med web-registrering for kontrollutsendelser er gradvis blitt utvidet siden starten i 2013, og vi er svært fornøyde med at flere og flere av våre deltakere benytter seg av denne muligheten. Når alle utsendelsene er blitt nettbaserte, er det bare spørsmål om tid før de fleste deltakerne våre vil velge denne løsningen», sier Gro Gidske.

I tillegg til å registrere eksterne kontrollresultater, så har deltakerne nå alle laboratorieprosedyrene samlet på «Min side» og tilgang til e-læringskurs i laboratoriearbeid. På «Min side» har også deltakerne oversikt over hvilke analyseapparater de er registrert med, og hvilken kontaktinformasjon Noklus har registrert på dem. Som en følge av at flere tjenester nå legges på «Min side», så har vi sett en økning i antall besøk på siden. I oktober 2014 var det registrert 2 600 besøk på «Min side», mens i oktober 2015 var dette tallet økt til 8 300.

Mer informasjon om web-registrering finner du her.

Har du spørsmål om innlogging til «Min side», kan du ta kontakt med din lokale laboratoriekonsulent.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen