Bedre diabetesbehandling ved bruk av riktig verktøy

  • Bedre diabetesbehandling ved bruk av riktig verktøy

Norsk diabetesregister for voksne har utviklet elektroniske verktøy som gjør det enklere for helsepersonell å få oversikt over behandlingen og å forebygge senkomplikasjoner. Nytteverdien av disse verktøyene kan du lese mer om i desemberutgaven av Best Practice.

Les artikkelen her.

Norsk diabetesregister er et nasjonalt samtykkebasert kvalitetsregister. Helse Bergen er eier av registeret, mens den daglige driften er lagt til Noklus. Hensikten med registeret er er å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. I tillegg vil også registeret danne et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen