Artikkel om pasientrapporterte data til diabetesregisteret

  • Artikkel om pasientrapporterte data til diabetesregisteret

Norsk diabetesregister for voksne har nylig publisert en artikkel i BMC Health Services Research. Artikkelen omhandler en studie gjennomført av registeret fra 2010 til 2013. For å øke rekruttering av pasienter til Norsk diabetesregister for voksne, ble det laget et spørreskjema for å samle inn data direkte fra personer med diabetes. Hovedformålet med studien var å se på samsvaret mellom data rapportert fra personer med diabetes og data rapportert fra helsepersonell. Det ble sendt ut spørreskjema til 3714 medlemmer av Diabetesforbundet. Svarene som kom inn ble sammenlignet med data som allerede var registrert i diabetesregisteret (samlet inn av helsepersonell).

Det var godt samsvar mellom data rapportert fra personer med diabetes og data rapportert fra helsepersonell for de fleste variablene.

Artikkelen "Feasibility of using self-reported patient data in a national diabetes register " kan du lese her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen