Laboratoriearbeid i sykehjem

  • Laboratoriearbeid i sykehjem

Noklus lanserte nye laboratorieprosedyrer på "Min side" i september 2015. I den forbindelse introduserte vi kapittelet "Laboratoriearbeid i sykehjem". Som tittelen antyder er kapittelet særlig rettet mot ansatte i sykehjem, men likevel er det mye informasjon her som er nyttig for andre. Kapittelet inneholder informasjon om de vanligste analysene i sykehjem: hemoglobin, glukose, CRP, PT-INR, urinstrimmel og blod i fæces. Dette er også vanlige analyser ved legekontorene. 

  • Hva er hemoglobin?
  • Hva er indikasjoner for å måle hemoglobin?
  • Hvor stor usikkerhet må jeg regne med i prøveresultatet?
  • Hvordan tolke prøveresultatet?

Svarene finner du i kapittelet "Laboratoriearbeid i sykehjem".

Kapittelet omtaler også forhold omkring ansvar på laboratoriet, kompetanse og etiske vurderinger i forhold til enkelte prøvetakingssituasjoner.

Sykehjemslege i Noklus, Svein Ivar Fylkesnes, har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av dette kapittelet, i samarbeid med laboratoriekonsulentene i laboratorieprosedyregruppen.

Deltakere i Noklus har tilgang til laboratorieprosedyrene ved å logge seg inn på "Min side".

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen