Bruk av urinprøver i sykehjem, allmennpraksis og hjemmetjeneste

  • Bruk av urinprøver i sykehjem, allmennpraksis og hjemmetjeneste

Høsten 2015 sendte Noklus ut pasienthistorier til allmennleger ved legekontor, og til alt helsepersonell ved sykehjem og til hjemmetjenesteenheter som er deltaker i Noklus. Tema var bruk av urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon hos eldre og i sykehjem, og totalt svarte 3 200 på utsendelsen.

Bakgrunnen for å sende ut pasienthistorier med dette temaet, er at korrekt bruk av urinprøver kan sikre god pasientbehandling og redusere unødig bruk av antibiotika for urinveisinfeksjon. Tverrfaglig tilnærming til arbeid med å forbedre bruk av urinprøver er viktig, da bruk av urinprøver ofte skjer i samarbeid mellom lege og annet helsepersonell.

Utsendelsen har tre hovedfunn. (1) Det er stort overforbruk av urinprøver; både på indikasjonen grumsete og illeluktende urin, og til rutinemessig bruk av urinprøve. (2) Urinprøver blir ofte tatt med feil metode. Det kan medføre at urinprøven blir forurenset, og gir et uriktig prøveresultat. (3) Resultat fra urinprøver, som trolig representerer asymptomatisk bakteriuri* eller forurensning av urinprøve, blir ofte feiltolket. Disse nevnte tre forhold kan medføre unødig bruk av antibiotika.

*Asymptomatisk bakteriuri er en tilstand hvor der finnes bakterier i urinveier som ikke gir symptom på urinveisinfeksjon. Tilstanden gir identiske funn i urinprøver som ved urinveisinfeksjon. Asymptomatisk bakteriuri skal ikke behandles med antibiotika, da det ikke har noen nytteverdi for pasienten.


Tilbakemeldingene som er sendt til deltakere finner du her. 


 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen