Endret utsendelsesdato for "Blod i fæces" - 16. februar!

  • Endret utsendelsesdato for "Blod i fæces" - 16. februar!

Kontrollmaterialet som benyttes til blod i fæces-utsendelsen, produseres i USA og ble sendt derfra 1. februar. Vi utsetter derfor dato for dette kontrollprogrammet, som etter planen skulle vært sendt ut 2. februar. Ny dato for denne kontrollutsendelsen er 16. februar.

Oppdatert oversikt over kontrollutsendelsesdatoer

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen