Hvordan få god kvalitet på kapillære blodprøver?

  • Hvordan få god kvalitet på kapillære blodprøver?

For å få en blodprøve som er representativ for pasientens tilstand, må prøvetakingen utføres korrekt. Derfor er det viktig å ha kunnskap om korrekt utførelse og mulige feilkilder. Dette retter vår laboratoriekonsulent Ellen-Mette K. Frøyland søkelyset på i et innlegg i "Helsesekretæren" nr 1 - 2016. I artikkelen får du vite mer om forberedelser, planlegging, teknikk, utstyr og mulige feilkilder.

Artikkelen kan du lese her "Helsesekretæren nr 1 - 2016"

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen