Månedens preanalyse, mars: "Bare piss"?

  • Månedens preanalyse, mars: "Bare piss"?

Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen var et av satsingsområdene for Noklus i 2014 og 2015. Vi vil fortsatt ha fokus på dette framover, selv om denne månedens preanalyse er den siste vi presenterer i denne omgang. Alle plakatene kan dere finne samlet her.

Noen tema kan synes banale og de presenteres med humor, men alle temaene er valgt ut fordi undersøkelser har vist at de er veldig aktuelle forbedringspunkter.
Studier viser at inntil 2/3 av de feil som skjer med en prøve, har skjedd før prøven kommer til analyse.

Skriv ut siden om månedens preanalyse, heng den på veggen på laboratoriet og snakk om
temaet med kolleger.

Månedens preanalyse for mars har vi kalt ""Bare piss"?"

Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen