Veiledning i Noklus diabetesskjema tilbys legekontor i Helse Nord

  • Veiledning i Noklus diabetesskjema tilbys legekontor i Helse Nord

«Kartlegging av kvaliteten på og omfanget av diabetesbehandlingen hos fastlegene er viktig for å vurdere hvilke forbedringstiltak som er nødvendige og hvor problemene er størst». Teksten er hentet fra Helse Nords diabetesplan: «Fra handling til samhandling 2014–2019».

Som et ledd i denne handlingsplanen står nå fire diabetessykepleiere/samhandlingskoordinatorer klare til å reise ut til kommunene i Helse Nord for å starte det viktige arbeidet. Oppgavene deres er å tilrettelegge for undervisning fra diabetesteamene i sykehusene til kommunehelsetjenesten og å hjelpe fastlegene med å implementere Noklus diabetesskjema på fastlegekontorene.

For Noklus og Norsk diabetesregister for voksne er dette et kjærkomment og viktig tiltak og vi ser frem til et godt samarbeid i årene fremover.

Kontaktinformasjon om du ønsker å vite mer:
Kommunene på Helgeland kan ta kontakt med diabetessykepleier/samhandlingskoordinator Brit Ryan, Helgelandssykehuset i Mosjøen, tlf. 75115100/97194583 eller på mail: Brit.Ryan@helgelandssykehuset.no

Finnmarks kommunene kan kontakte diabetessykepleier/samhandlingskoordinator Lin Hagen Sjøgren, Finnmakssykehuset – klinikk Hammerfest, tlf. 91644778 eller på mail: lin.hagen.sjogren@finnmarkssykehuset.no

Kommunene i Salten, Lofoten og Vesterålen kan kontakte: Diabetessykepleier/samhandlingskoordinator Elin Røst, Nordlandssykehuset (diabetes poliklinikk), tlf. 755 78146 eller på mail: elin.johanne.rost@nordlandssykehuset.no

Kommunene i Troms og Nordland kan kontakte diabetessykepleier/samhandlingskoordinator Ann-Karin Andorsen, Universitetssykehuset Nord Norge, tlf. 91577717 eller på mail ann-karin.andorsen@unn.no

Lisbeth Pedersen, Regional diabetessykepleier/ rådgiver, mail: Lisbeth.pedersen@nlsh.no


Fra venstre: Lisbeth Pedersen, Brit Ryan, Lin Hagen Sjøgren, Elin Johanne Røst og Ann Karin Andorsen.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen