Innspill fra Noklus sendt til helse- og omsorgsministeren

  • Innspill fra Noklus sendt til helse- og omsorgsministeren

Det ble i 2014 - 2015 bevilget midler over statsbudsjettet til pilotprosjektet for å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten. Hovedprosjektet startet i 2016 og formålet er å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hele landet. Noklus søkte om 12 millioner for å gjennomføre prosjektet, men i statsbudsjettet ble det foreslått 6 millioner. Med det foreslåtte budsjettet vil det ta 15 år før alle landets hjemmetjenester får tilbud fra Noklus.

Noklus jobber fortsatt for å synliggjøre behovet for å øke bevilgningen, og nylig sendte organisasjonen et innspill til Helse- og omsorgsminister Bent Høie for å tydeliggjøre dette behovet. Noklus ber om at det blir avsatt tilstrekkelig midler fra 1. januar 2017, slik at hovedprosjektet kan gjennomføres over seks år.

Noklus har bred støtte i helsesektoren for sitt innspill om økt bevilgning. Helsedirektoratet, Diabetesforbundet, Fagforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, NITO Bioingeniørfaglig Institutt og Pensjonistforbundet er blant dem som støtter vårt forslag.

Les mer om hjemmetjenesteprosjektet her

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen