Noklus med stand på konferanse i alders- og sykehjemsmedisin

  • Noklus med stand på konferanse i alders- og sykehjemsmedisin

8. og 9. mars ble det arrangert en stor nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin i Oslo, og Noklus var til stede med stand for å synliggjøre tilbudet vi har til våre deltakere. Besøkende på standen fikk informasjon om bl.a. e-læringskursene våre og de nye laboratorieprosedyrene våre på nett.

Laboratoriekonsulentene Camilla Aker (Noklus Oslo) og Hildegunn Aas (Noklus Buskerud) representerte Noklus på konferansen, og på programmet stod blant annet tema som "Vitenskap og forskning i alders- og sykehjemsmedisin", "Samhandling om eldre pasienter mellom sykehus og kommunehelsetjenesten" og "Nye kriterier for å bidra til riktig legemiddelbruk hos eldre i sykehjem".

Dette var en tverrfaglig konferanse for helsepersonell i norske sykehjem, kommuner og sykehus.

Camilla Aker og Hildegunn Aas fra Noklus.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen