Prøvetaking og tolkning av svar på urinstrimmeltest

  • Prøvetaking og tolkning av svar på urinstrimmeltest

I den faste spalten "Fra laben" i Helsesekretæren har laboratoriekonsulent i Noklus Vestfold, Grethe Aker-Iversen, rettet søkelyset mot indikasjon, korrekt prøvetaking og tolkning av svarene på urinstrimmeltest med tanke på urinveisinfeksjon.

I innlegget fra "Helsesekretæren nr 2 - 2016" beskrives to ulike situasjoner som er en del av hverdagen på et legekontor, og ulike problemstillinger knyttet til disse.

Du kan lese innlegget her "Helsesekretæren nr 2 - 2016"

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen