Veiledning urinprøvetaking - nå også på arabisk

  • Veiledning urinprøvetaking - nå også på arabisk

Noklus har nå fått "Veiledning i urinprøvetaking" oversatt til arabisk. Denne kan skrives ut og benyttes i legepraksisen som en veiledning til den som skal ta urinprøve. Skrivet inneholder informasjon om korrekt prøvetaking, samt felter der pasient skal krysse av for når og hvordan prøven er tatt og hvordan den er oppbevart.

Norsk, engelsk og arabisk utgave er tilgjengelig for utskrift på "Min side".

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen