Sverre Sandberg valgt til president i EFLM

  • Sverre Sandberg valgt til president i EFLM

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, er valgt til president for European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) for perioden 2016 til 2018. Sandberg er dermed første nordmann som er valgt til president i denne organisasjonen. EFLM har 40 medlemsland som representerer 22 000 medlemmer.

Sandberg er også leder av Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS), overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland Universitetssykehus, professor ved Universitetet i Bergen og æresmedlem i Norsk Selskap for medisinsk biokjemi (NSMB).

Helse Bergen omtaler utnevnelsen på sine nyhetssider, og den saken kan du lese her.

Leder i Noklus, Sverre Sandberg.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen