Derfor er det viktig å registrere lotnummer

  • Derfor er det viktig å registrere lotnummer

Noklus er en av få organisasjoner som registrerer lotnummer på reagenser. Vi ber alltid om lotnummer på det reagenset som benyttes ved analyse av ekstern analytisk kvalitetskontroll. På den måten kan vi overvåke reagensene og se om det er forskjeller mellom de ulike lotnumrene, og videre undersøke om slike forskjeller også gjelder pasientprøver. Deltakerne i Noklus får da informasjon om et "dårlig" resultat på en ekstern kontroll skyldes lotnummer på reagenset de har brukt og ikke brukerfeil. I tillegg til at det er viktig for deltakerne våre å få informasjon om ulike lotnumre kan gi ulike verdier, er det også viktig for industrien å oppdage eventuelle feil ved reagensene. Selv om industrien har rutiner for å kontrollere reagensene før de selges, er det ikke alltid at feil og endringer i lotnummer blir oppdaget. 

Artikkelforfatterne er fornøyde med at i tillegg til å få artikkelen publisert i et internasjonalt tidsskrift, så er emnet ansett som så relevant og viktig at det løftes fram i lederartikkelen. Viktigheten av emnet ble også understreket da hovedforfatter av artikkelen, Anne Stavelin, nylig vant pris for beste poster på en kongress i Antwerpen. 

Artikkelen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Clinical Chemistry, foreløpig kun på nett. Papirversjonen kommer ut i løpet av våren. Forfattere av artikkelen er Anne Stavelin, Berit Oddny Riksheim, Nina Gade Christensen og Sverre Sandberg, alle fra Noklus.

Les abstraktet her

Les lederartikkelen her 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen