Urinveisinfeksjon - årets tema i Noklus

  • Urinveisinfeksjon - årets tema i Noklus

Urinveisinfeksjon er valgt som årets tema i Noklus, for perioden 2016 - 2017. Målet er å øke kunnskapen blant ansatte i primærhelsetjenesten vedrørende bruk av urinprøver, og bidra til korrekt diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjon.

Vi vil fokusere på bruk av urinstrimmel og urindyrkning. Korrekt urinprøvetaking og tolkning av urinprøveresultatet er viktig for at pasienter skal få riktig behandling. Feil bruk og tolkning av urinprøver kan medføre unødig bruk av antibiotika. Reduksjon av bruk av antibiotika, kan bidra til å hindre resistensutvikling.

Regjeringen har som mål at bruken av antibiotika i helsetjenesten skal reduseres med 30 prosent innen 2020. Noklus ønsker å bidra til at dette målet blir oppnådd. Høsten 2015 sendte Noklus ut kasuistikker om bruk av urinprøver hos eldre ved diagnostikk av urinveisinfeksjon. Ifølge leder for gruppen som arbeider med årets tema, sykehjemslege Svein Ivar Fylkesnes, viste hovedfunn i kasuistikkutsendelsen at det var betydelig overforbruk av urinprøver og samtidig feiltolking av svar, noe som fører til unødig bruk av antibiotika. «Noklus ønsker å følge opp disse funnene overfor våre deltakere, ved å sette fokus på korrekt bruk og tolkning av urinprøver ved diagnostikk urinveisinfeksjon», sier Fylkesnes.

Du kan lese mer om regjeringens mål om å redusere bruk av antibiotika i saken "Ambisiøst mål for mindre bruk av antibiotika" publisert på Legeforeningen sin hjemmeside i januar i år.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen