Er HbA1c nyttig i diabetesbehandlingen?

  • Er HbA1c nyttig i diabetesbehandlingen?

Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, og leder i Noklus, professor Sverre Sandberg, er hovedveileder.

I avhandlingen har Carlsen blant annet sett på om det som fremstår som ulik kvalitet på diabetesbehandlingen mellom sykehus og legekontor, kan skyldes unøyaktighet i HbA1c-analysen. Hun viser at HbA1c svarene fra laboratoriene stort sett er tilstrekkelig nøyaktige til å gi et riktig bilde av kvaliteten på behandlingen, men at resultatene fra slik sammenligning alltid må tolkes i lys av kvaliteten på analysen. 

HbA1c har en viktig rolle i oppfølgingen av personer med diabetes, da mengde HbA1c kan si noe om risiko for senskader. I tillegg benyttes HbA1c til å stille diagnosen diabetes og analysen er viktig når kvaliteten på diabetesbehandlingen vurderes.

Les mer om doktorgradsarbeidet på nettsidene til Universitetet i Bergen

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen