Tre Noklus-ansatte har fullført sine mastergrader i helsevitenskap

  • Tre Noklus-ansatte har  fullført  sine mastergrader i helsevitenskap

Avdelingsingeniørene Berit Oddny Riksheim, Gro Gidske og Wenche Sletbakk Vie er alle tilknyttet seksjon for Ekstern kvalitetssikring i Noklus. De har alle fullført sitt mastergradsprogram i helsevitenskap ved Universitetet i Bergen.

Mastergradsoppgavene:
Berit Oddny Riksheim: «Analyse av urin-albumin og urin-albumin/kreatinin-ratio: En sammenlignende undersøkelse av ferskt og frosset kontrollmateriale til ekstern kvalitetskontroll». Undersøkelsen viser at urin som har vært frosset, kan benyttes på lik linje med fersk urin når metodespesifikk fasit benyttes. Dermed kan Noklus fortsatt benytte urin som har vært frosset i sitt program for urin-albumin og urin-albumin/kreatinin-ratio.

Avdelingsingeniør Gro Gidske: «Hemolyse - valg av metode for fremstilling av prøver har betydning for resultatene i interferensstudier». I denne studien ble tre ulike metoder for fremstilling av kunstig hemolyserte prøver sammenlignet. For enkelte analytter hadde valg av metode betydning for resultatene.

Avdelingsingeniør Wenche Sletbakk Vie: «Evaluering av kontrollmateriale som brukes til ekstern kvalitetsvurdering av glukosemålinger». Resultatene fra denne oppgaven viste at kontrollmaterialet var godt egnet for noen glukoseinstrumenter. For de resterende instrumentene bruker Noklus et annet kontrollmateriale. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen