Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus - 2016"

  • Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus - 2016"

I magasinet kan du blant annet lese om urinveisinfeksjon som er årets tema i Noklus, få gode råd fra sykehjemslegen og få et innblikk i Noklus sitt engasjement i internasjonale aktiviteter. I tillegg har vi et innlegg om SKUP (Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten) der vi retter søkelyset mot hvor viktig bruk av hensiktsmessig laboratorieutstyr er for å sikre god analysekvalitet.

"Aktuelt fra Noklus - 2016".

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen