Skal du på kurs i høst?

  • Skal du på kurs i høst?

Noklus er en av de største kursarrangørene for helsepersonell i Norge, og hvert år arrangerer laboratoriekonsulentene i Noklus kurs innen laboratoriearbeid for flere tusen helsearbeidere. Det arrangeres både små og store kurs med ulik varighet og tilpasset den aktuelle målgruppen.

I høst arrangeres det blant annet "laboratoriecruise" i øst, kurs for ansatte i sykehjem/hjemmetjeneste i nord og kurs for både legekontor og sykehjem i vest. 

Programmene er varierte og dere kan for eksempel få mer kunnskap om kateterbruk, antibiotikaresistens, bruk av D-dimer og troponiner i PHT, smittevern/hygiene og tips ved utfordrende blodprøvetaking.

Gå til kurskalenderen for å se om det arrangeres kurs som passer for deg i ditt fylke!

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen