"Laboratorieprøvar i heimen"

  • "Laboratorieprøvar i heimen"

I januar 2016 startet "Prosjekt for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten", som en videreføring av pilotprosjektet som ble igangsatt i 2014. I Helsesekretæren, nr. 4 2016, forteller prosjektkoordinator Marit Steinsund om bakgrunnen for prosjektet, og om hvilket tilbud hjemmetjenestene får. Marit er laboratoriekonsulent i Noklus Sogn og Fjordane. 

Artikkelen kan du lese her. 

Mer om prosjektet kan du lese her. 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen