Noklus lanserer fem nye e-læringskurs med tema urin

  • Noklus lanserer fem nye e-læringskurs med tema urin

De fem nye e-læringskursene har følgende titler: Urinveisinfeksjon, urinprøvetaking og prøvebehandling, urinstrimmelundersøkelse, bakteriologisk undersøkelse av urin og andre urinundersøkelser.

Anslått tidsbruk på hvert kurs varierer fra 10 til 15 minutter. Hensikten med denne inndelingen, er at det blir enklere å velge kurs som er aktuelle, og det blir enklere å ta kursene i en ellers hektisk hverdag.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen