Opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling

  • Opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling

Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling til alle helseforetak i hele Norge. De helseforetakene vi har avtale med per i dag, er Helse Nord (UNN og Nordlandssykehuset), Helse Nord -Trøndelag, Helse Førde HF, Helse Stavanger, Sørlandet sykehus HF (Kristiansand og Arendal), Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Vestfold. Vi jobber stadig med å få til avtaler med de resterende helseforetakene.

Opplæringen følger internasjonale retningslinjer for den type opplæring, og Noklus er de i Norge som har mest erfaring på området. Siden 2011 har vi lært opp cirka 1000 personer ved de sykehusene vi har avtale med.

Deltakerne i Noklus sitt opplæringsprogram sier de føler en frihet ved å slippe turer til legekontoret for å måle INR, og de får bedre innsikt i hvordan kosthold og andre faktorer påvirker INR-verdien. På sikt vil helsevesenet spare både penger og ressurser på at egnede personer kan måle sine egne INR-verdier og dosere Marevan selv.

Temaet om å måle sin egen INR-verdi ble nylig omtalt i to ulike reportasjer på NRK. Klikk på lenkene under for å se reportasjene.

NRK Lørdagsrevyen, 12. november: "Krever at hjertesyke får måleapparat"
NRK Sørlandet, 15. november: "INR-måling for selvmedisinering"

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen