Kasuistikker på praktisk bruk av CRP-analysen

  • Kasuistikker på praktisk bruk av CRP-analysen

Pasienthistoriene har fokus på tverrfaglig samarbeid ved diagnostikk av akutte infeksjoner. Korrekt bruk av CRP-analysen kan bidra til god pasientbehandling og rasjonell bruk av antibiotika. 

Noklus har jevnlig de tre siste årene sendt ut kasuistikker som belyser vanlige kliniske problemstillinger. Tilbudet gis nå til fastleger, sykehjemsleger og annet helsepersonell i sykehjem. I tillegg gis tilbudet til hjemmetjenesteenheter som deltar i Noklus. 

Pasienthistoriene blir tilpasset din yrkesbakgrunn og arbeidssted. De som deltar, får til slutt faglige kommentarer til bruk av CRP-analysen, med svarfordeling fra andre deltakere med samme type arbeidssted og yrkesbakgrunn.

Kasuistikkene blir i disse dager sendt ut per epost til deltakerne, men du kan allerede nå gå inn og delta. Det tar ca. 5-7 minutter. Pasienthistoriene finner du her.

Her finner du tidligere utsendte kasuistikker.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen