Økt oppslutning om diabetesregisteret

  • Økt oppslutning om diabetesregisteret

Registeret hadde data på totalt 32 732 pasienter per 31.12.2015. Av disse var det 9948 pasienter med type 1-diabetes, 21 561 med type 2-diabetes, 434 med svangerskapsdiabetes og 789 med annen eller ukjent type diabetes. Dette er en økning på 7252 pasienter fra 2014 og 14 059 pasienter fra 2013.

Her finner du resultatene fra 2015.

Ifølge Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre mener helse- og omsorgsminister Bent Høie at registrene bidrar til regjeringens mål om å trygge sykehus over hele landet. Det uttalte helse- og omsorgsministeren da han sto for åpningen av konferansen der resultater fra 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre ble presentert. Helse- og omsorgsministeren sa videre: "De medisinske kvalitetsregistrene gir pasienter og pårørende viktig informasjon om kvalitet og ulikhet i behandlingen som gis ved norske sykehus". 

Du kan lese hele innlegget på nettsidene til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen