Noklus med tilbud av tjenester til hele den norske helsetjenesten

  • Noklus med tilbud av tjenester til hele den norske helsetjenesten

Fra 2017 er Noklus og NKK én organisasjon. "Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser» er nytt navn på organisasjonen Noklus, som utvider virksomheten for å kvalitetsforbedre all medisinsk laboratorievirksomhet i Norge. 

Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) har tidligere formidlet kvalitetsvurderingsprogram til alle landets sykehuslaboratorier og private laboratorier innen medisinsk biokjemi. Dette arbeidet vil videreføres og samkjøres med annen aktivitet i Noklus, til det beste for våre deltakere. Tidligere leder i NKK, Gunn B B Kristensen, blir leder for den nyopprettede seksjonen «Sykehuslaboratorier», og hun er godt fornøyd med at Noklus og NKK nå slår seg sammen.

 «Å samle kvalitetssikring av laboratorietjenester gir nye muligheter for å jobbe på tvers av ulike nivå i helsetjenesten. Vi får en mer robust organisasjon, og vil ha mulighet for å gi et bedre og mer helhetlig tilbud innen kvalitetssikring av laboratorietjenester», sier Kristensen.

En naturlig vei å gå
Sverre Sandberg fortsetter som leder i «nye» Noklus og ser sammenslåingen av de to organisasjonene som en helt naturlig vei å gå. Allerede før Noklus og NKK ble stiftet på 90-tallet, ble det diskutert om det skulle være en eller to organisasjoner. Den gangen gikk man inn for to organisasjoner i Norge, mens det i andre land ble mer vanlig med én organisasjon. Sandberg mener at tiden nå var moden for slå sammen Noklus og NKK.

«Sammenslåingen er en naturlig følge av at vi har hatt et godt og nært samarbeid i mange år, i tillegg til at vi er samlokalisert på Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Vi har begge drevet med kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet, men mot ulike type deltakere. Når vi nå slår sammen organisasjonene, får vi en større og mer robust organisasjon. Det vil gjøre oss i stand til å samordne tilbudene våre, forbedre dem og tilby nye tjenester. Alt i alt vil dette gi deltakerne våre et mer helhetlig og koordinert tilbud», sier han og fortsetter: «Sammenslåingen er også i tråd med samhandlingsreformen, der målet er å samordne tjenester på tvers av nivåer. Dette er noe helsevesenet vil dra veldig god nytte av», sier Sandberg.

Gunn B B Kristensen, er opptatt av at tidligere NKK-deltakere skal føle seg trygge på at de som deltakere blir godt ivaretatt i den nye organisasjonsstrukturen.

«Sykehuslaboratoriene vil nyte godt av at Noklus og NKK slår seg sammen. Vi kommer til å knytte til oss mer fagkompetanse og gi et enda bedre tilbud. Målet vårt er å tilby våre deltakere de beste EKV*-programmene som finnes. De fleste program vi formidler er produsert i andre land, men vi ønsker å lage flere program selv», avslutter Kristensen.

Les også tidsskriftet Bioingeniøren sin omtale av saken. 

*EKV = Ekstern kvalitetsvurdering


Seksjonsleder Gunn B B Kristensen og leder Sverre Sandberg. 
Foto: Atilla Ekrem Gunhan

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen